Modifications des heures d’ouverture de l’administration communale

Ännerung vun den Ëffnungszäite vun der Gemeng.

Mir deelen de Biergerinnen a Bierger vun der Gemeng mat, dass ab dem 19. September 2022 d’Ëffnungszäite vun der Gemeng wei follegt wäerte sinn:

Méindes bis Freides: 8h30 bis 11h30 & 13h30 bis 16h30

An Ausnamefäll kënnen d’Awunner fir mëttwochs tëschent 16h30 an 18h00 e RDV fixéieren. Mir bieden Iech Iech dofir bis spéitstens dënschdes 11h30 um 77 02 04-20 ze mellen.

Änderungen der Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung

Wir teilen den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde mit, dass ab dem 19. September die Öffnungszeiten der Gemeinde wie folgt sein werden:

Montags bis freitags: 8.30 bis 11.30 & 13.30 bis 16.30

In Ausnahmefällen können Einwohner für mittwochs zwischen 16.30 und 18.00 einen Termin vereinbaren. Wir bitten Sie sich diesbezüglich bis spätestens dienstags 11.30 unter der Telefonnummer 77 02 04-20 zu melden.

Modifications des heures d’ouverture de l’administration communale

Nous informons les citoyens de la commune qu’à partir du 19 septembre, les heures d’ouverture de la commune seront les suivantes :

Du lundi au vendredi : 8h30 à 11h30 & 13h30 à 16h30

Dans des cas exceptionnels, les citoyens peuvent prendre rendez-vous pour le mercredi entre 16h30 et 18h00. Nous vous prions de prendre rendez-vous au plus tard le mardi avant 11h30 au numéro de téléphone 77 02 04-20.

Changes in the opening hours of Town Hall

We would like to inform the citizens of the municipality that from September 19th, the opening hours of the municipality will be as follows:

Mondays to Fridays: 8.30 to 11.30 & 13.30 to 16.30.

In exceptional cases, residents can make an appointment for Wednesdays between 16.30 and 18.00. To do so, please call 77 02 04-20 no later than 11.30 on Tuesdays.

[lmt-post-modified-info]

Des articles de la même catégorie

Wichteg Informatiounen zur Bréifwal

Wichteg Informatiounen zur Bréifwal

Awunner déi hire Vott fir d'Gemengewale per Bréifwal ofginn, si gebieden hier Enveloppe mam Walziedel NET an d'Bréifboîte vun der Gemeng anzegeheien. De Walziedel muss obligatoresch per Post verschéckt ginn. All Walziedel ass duerch d'Retour-Enveloppe kloer...

lire plus
Aller au contenu principal