Héichwaasser – Inondations

Während de rezente Iwwerschwemmunge, hu Membere vum CIS-Fluessweiler 3 Deeg laang haaptsächlech an der Abteistad Iechternach tatkräftëg gehollef an d Mataarbechter vun der Fluessweiler Gemeng si säit e Méindeg onermiddlech am Asaz, mat Hëllef vum Kontainersystem, Bagger an dem Teleskoplader, bei de Kollegen an der Gemeng​ Rouspert-Mompech fir opzeraumen.
Des Ausnamesituatioun weist, dat mir als Gemengen zesummen halen, a keen alleng loossen.
Eisen déifste Respekt fir den Zesummenhalt an e grousse Merci un all Eenzelen den esou vill Solidaritéit an dëser schwiereger Situatioun gewisen huet.

Des articles de la même catégorie

Travaux de voirie à Niederdonven

Travaux de voirie à Niederdonven

AVIS Aux habitants de la localité de NIEDERDONVEN En vue de la pose d’un nouveau revêtement de la chaussée sur le chemin repris CR146 à Niederdonven, « rue des Romains », le secteur routier suivant sera fermé à toute circulation le 24 et 25 juillet :   A partir...

lire plus
Aux habitants de la localité de NIEDERDONVEN

Aux habitants de la localité de NIEDERDONVEN

AVIS Aux habitants de la localité de NIEDERDONVEN En vue de la confection d’une nouvelle couche de roulement sur les chemins repris CR142 et CR146 à Niederdonven, les tronçons de route suivants seront interdits à toute circulation : Phase 1 le 3 juillet : (rue Baach /...

lire plus
Aller au contenu principal