Commande – sachet de Noël

CommandeKleesercherstitercher

Léif Awunner,

d’Chrëschtdagszäit an de Besuch vum Kleesche komme lues a lues méi no an och an dësem Joer wäert de Kleesche rëm déi eenzel Dierfer an eiser Gemeng besichen. All Kanner vun 0 bis 12 Joer déi an der Gemeng wunne kréien automatesch virum 6. Dezember e Bong fir eng Titche geschéckt, souwéi och Informatioune wéini de Kleeschen bei si kennt .

Jiddereen, dee gären Titercher fir Kanner well kafen déi net an eiser Gemeng wunnen, biede mer d’Bestellung bis spéitstens de 27. September op der Gemeng (77 02 04 – 1 oder flaxweiler@flaxweiler.lu) anzereechen.

De Preis fir eng Titche ass 7,40€.

D’Gemengeverwaltung

Commandesachet de Noël

Chers résidents,

la période festive de Noël et la visite de Saint-Nicolas approchent à grands pas, et cette année encore, Saint Nicolas rendra visite aux différents villages de notre commune. Tous les enfants de 0 à 12 ans qui habitent dans la commune reçoivent automatiquement un bon pour un sachet de Noël avant le 6 décembre, ainsi que des informations indiquant quand Saint Nicolas visitera votre village.

Pour ceux qui souhaitent acheter des sachets de Noël pour les enfants qui ne résident pas dans notre commune, nous vous prions de bien vouloir passer vos commandes pour au plus tard le 27 septembre auprès de la commune (77 02 04 – 1 ou flaxweiler@flaxweiler.lu).

Le prix par sachet est de 7,40€.

L’administration communale

Bestellung – Weihnachtstüte

Liebe Anwohner,

die festliche Weihnachtszeit und der Besuch des Nikolaus kommen langsam näher und auch in diesem Jahr wird der Nikolaus wieder die einzelnen Dörfer in unserer Gemeinde besuchen. Alle Kinder zwischen 0 und 12 Jahren die in der Gemeinde wohnen, kriegen automatisch vorm 6. Dezember einen Gutschein für eine Weihnachtstüte zugeschickt, zusammen mit Informationen, wann der Nikolaus Ihr Dorf besuchen wird.

Diejenigen die gerne Weihnachtstüten für Kinder erwerben möchten, die nicht in unserer Gemeinde wohnhaft sind, bitten wir darum, die Bestellungen bis spätestens zum 27. September bei der Gemeinde (77 02 04 – 1 oder flaxweiler@flaxweiler.lu) einzureichen.

Der Preis pro Tüte beträgt 7,40€.

Die Gemeindeverwaltung

Order – Christmas Goodie Bag

Dear residents,

The festive Christmas season and Santa Claus’ visit are slowly approaching, and this year, Santa Claus will once again drop by the different villages in our municipality. All children between the ages of 0 and 12 who live in the municipality will automatically receive a voucher for a Christmas bag before December 6th, along with information on how and when Santa Claus will visit your village.

For those who would like to purchase Christmas bags for children who do not reside in our municipality, we kindly ask you to submit your orders to the municipality (77 02 04 – 1 or flaxweiler@flaxweiler.lu) by no later than September 27th. The price per bag is 7,40€.

The municipal administration

Des articles de la même catégorie

Fermeture exceptionnelle – 21/05/24

Fermeture exceptionnelle – 21/05/24

Lëtzebuergesch Versioun Léif Awunner mir deelen Iech mat, dass d’Büroe vun der Gemengeverwaltung zu Fluessweiler dësen Dennschden Nomëtten, den 21. Mee 2024, ausnamsweis zou bléiwen. Am Fall vun enger Urgence erreecht Dir eis op der Nummer vun der Permanence: +352 691...

lire plus
Tagesordnung der Gemeinderatssitzung – 21.05.24

Tagesordnung der Gemeinderatssitzung – 21.05.24

Der Gemeinderat ist gebeten sich am Dienstag, den 21. Mai 2024 um 8.30 Uhr im Gemeindehaus in Flaxweiler einzufinden zwecks Beratung nachstehender Tagesordnung Einnahmeerklärungen. Genehmigung von Abrechnungen: a) Bushaltestelle in Oberdonven b) Feldwege: „Bourgewann“...

lire plus
Aller au contenu principal