Kit d'économie d'énergie gratuit

Kit d’économie d’énergie gratuit

Dës Woch fannt dir den Formulaire vir ären Gratis-Energiespuerkit an ärer Bréifkëscht. All Stot huet 1 Kit zegutt. Completéiert einfach ...
Tagesordnung der Gemeinderatssitzung – 24.01.23

Tagesordnung der Gemeinderatssitzung – 24.01.23

Der Gemeinderat ist gebeten sich am Dienstag, den 24. Januar 2023 um 8.30 Uhr im Gemeindehaus in Flaxweiler einzufinden zwecks ...
Ausstellung iwwer Konscht an Handwierk

Ausstellung iwwer Konscht an Handwierk

D'Jugend-, Sport- a Fräizäitkommissioun vun der Gemeng Fluessweiler organiséiert eng Ausstellung iwwer Konscht an Handwierk. D’Awunner aus der Gemeng Fluessweiler ...
Changement horaire NightLife Bus

Changement horaire NightLife Bus

Modification de l'horaire du bus NightLife. En raison de l'extension du RGTR et des nombreuses connexions de la commune vers ...
Mir wenschen schéi Feierdeeg!

Mir wenschen schéi Feierdeeg!

Léif Matbiergerinnen, Léif Matbierger, De Schäffe- a Gemengerot an dat ganzt Personal vun der Gemeng Fluessweiler wënscht Iech an Ärer ...
Dernière modification le 14/01/2020
Aller au contenu principal