Enquête publique concernant la zone " ZSC LU0001024 Machtum - Pellembierg, Froumbierg et Greivenmaacherbierg "

Enquête publique concernant la zone  » ZSC LU0001024 Machtum – Pellembierg, Froumbierg et Greivenmaacherbierg « 

Lëtzebuergesch Versioun Mir weisen d'Bierger dorop hin, dass den Ëmweltministère eng ëffentlech Bedeelegungsprozedur bezüglech der Zone de Protection Spéciale (ZPS) ...
Enquête publique concernant la zone " ZPS LU0002018 Canach Lenningen Gostingen Schuttrange "

Enquête publique concernant la zone  » ZPS LU0002018 Canach Lenningen Gostingen Schuttrange « 

Lëtzebuergesch Versioun Mir weisen d'Bierger dorop hin, dass den Ëmweltministère eng ëffentlech Bedeelegungsprozedur bezüglech der Zone de Protection Spéciale (ZPS) "Natura 2000" an ...
Allocation de vie chère (AVC) / prime énergie

Allocation de vie chère (AVC) / prime énergie

Allocation de vie chère (AVC) / prime énergie Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg a introduit une prime énergie pour ...
Modifications des heures d'ouverture de l’administration communale

Modifications des heures d’ouverture de l’administration communale

Ännerung vun den Ëffnungszäite vun der Gemeng. Mir deelen de Biergerinnen a Bierger vun der Gemeng mat, dass ab dem 19. September 2022 ...
Vandalisme à Gostingen

Vandalisme à Gostingen

Leschte Weekend ass d'Bushaische beim Busarrêt "Am Ennerduerf" zu Gouschteng mat enger Rei Graffiti beschmiert ginn. Falls Dir eppes sollt ...
Spillkescht Dumbo

Spillkescht Dumbo

Spillkescht Dumbo zu Fluessweiler huet nach Platz fir Kanner tëschent 2 a 4 Joer! ...
Chargement…
Dernière modification le 14/01/2020
Aller au contenu principal